Acestream


1, Tải Acestream tại http://dl.torrentstream.org/products/torrentstream-full/win/latest
2, Cài đặt Acestream như cài đặt các phần mềm khác
  sau khi cài xong có giao diện như sau: 

 Vào Media-> open Torrent Stream player hoặc Ctrl + T

Sau đó nhập Link 

Link Acestream có dạng acestream://38e43db1f49bc13fd53c49e1c6570917861db652
Bạn có thể copy và paste Link vào ô trên hoặc bấm vào link mà DuyTv cung cấp để tự động bật TSplayer 
hoặc có thể xem trên trình duyệt Web, khi đó có giao diện như sau 

bạn chỉ cần đợi chương trình load xong là có thể xem 
Hướng dẫn bằng Video : chúc bạn thành công

sau đây là các kênh Acestream phát liên tục :
 Kênh thể thao :
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 1e804d9a7b23023a534f573c4881d9d49dfe3990

2. Eurosport 2 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: eb47711bdb01303e67a4b7d151d023d2c9b28b1d

3. Eurosport HD 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 1ae64f4f29a2e8a51c27e0964541707a8c40ec2d

4. KHL-TV 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: a0a1debf9998c2510885c0817c4300a67d0790b2"

5. NTV Plus Our Football
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: /9c30ca433acfec807549b8ccd48c2118390c3698

6. HD Sport
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 9494385b3637b45011ac92450dc621f422f4d231

7. NTV Plus Football 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: http://avod.me/play/e12a0136a4fe865fce7e5fa9e0235babea9cd901

8. Sport1 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: cae12d6fdbc0da7ae4dba9cad6c309451df51bc4

9. Sport
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 3c6544ecddd1099a7f0ed4e221983ff295ba3e73

10.Football
Mở trên TS Player( desktop player ) ID: 30129b380754720684aca389b38ed7bbcc437f00

11.Viasat Sport
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 38e43db1f49bc13fd53c49e1c6570917861db652

12.Warrior 
Open in TS Player ( desktop player ) ID: 7700607795417fcc3a7b50c78dfd2a587c391fac

13. Hockey(UA)
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 2052f069447ff33b9f2e6c6901ee3057708925a4

14. Football ( UA)
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 8ad65d06c8085883203aa3ec0d847890729b7fe9

15. Football + ( UA)
Mở trên TS Player( desktop player ) ID: d5da3822257cbcb97dd6bb136e37ca6a46e92f43

16. Russia 2 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: e8dfd7e41ed1343694c4ba34ea66d81265988a1f

17. NTV + Tennis
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 03b299208b8ff812375a19e49138eefc776374a9

17. Sport Online
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: e56748521cb2214aff351a2263d6a2d5362c8e77

Kênh âm nhạc

1. A-ONE
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: b66ac813ab284b4cbe6940abb7959d2cee286fbb

2. BRIDGE TV
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 25e6219095a9dfaabaa201cbdb0be2c330a54494

3. VH1 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: ad1c8a032e0d6e0ffd18295483124fda214a7bc1

4. Europa Plus TV
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 5276ac6f747cb174911374298b6987b0e885dadd

5. MTV Dance 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 015930b64b4f9961221bb0cb2a6506cf0f51411c

6. MTV Hits 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 34bb63fb3aba19ab83d317bee85a3d22f984d374

7. MTV Rocks 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 51fa66a29586ab02fac604e70f4220b30ea54928

8. VH1 Classic 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: ea625a7b30381c2f70a659b8f032888859df7281

Kênh HD
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: 1ae64f4f29a2e8a51c27e0964541707a8c40ec2d

2. FOX HD ( RU ) 
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: 1a69a3ec054e18d20817808ac96fbad761d0a6e5

3. FOX Life HD 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: 97fe928fefd518c3892a7a8f490526ca9980e602

4. HD Life
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: 77825d80c8743919cae1ace6ca42291e5cf8d8c1

5. HD Sport
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: /9494385b3637b45011ac92450dc621f422f4d231

6. myZen.tv HD
Open in TS Player ( desktop player ) ID: 7d510a01de0b9730017faf589b076185c9a8efdb

7. nickelodeon HD ( RU) ( EN)
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: cdb0930a518becae915017c955f00ce2ffeda22d

8. Outdoor HD ( Ru) ( En) 
Mở trên TS Player  ( desktop player ) ID: cea54b196f5b498b46ff4e28abcbbc1abbb313d6

9. Travel Channel HD ( Ru) ( En) 
Mở trên TS Player ( desktop player ) ID: c08089a0e811f0b26948b0f41aec9489fbc546e0

Featured Posts

Thông Báo : Trang này đã chuyển sang địa chỉ mới : duytv.info Vui lòng sang địa chỉ mới để xem đầy đủ các kênh . !
Thông Báo : Trang này đã chuyển sang địa chỉ mới : duytv.info Vui lòng sang địa chỉ mới để xem đầy đủ các kênh . !
Thông Báo : Trang này đã chuyển sang địa chỉ mới : duytv.info Vui lòng sang địa chỉ mới để xem đầy đủ các kênh . !

Chém gió

 
Mọi video được các thành viên tổng hợp hoàn toàn trên internet, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các video trên Xem tivi Copyright © 2013. Fa-TV - All Rights Reserved